Menu

maquesaps

2n ESO

Concursos de microrelats

Tenim a la vista dos concursos de microrelats:

- Des del Casal Jove ens fan arribar les bases que teniu en aquest ENLLAÇ. El tema serà sobre el centenari de a Sideerúrgia, tindrà una extensió de 120 paraules i haurà d'estar presentat abans del 27 d'abril. 

- Des de la Fundació Bromera pel foment de la lectura conviden a participar en el CONCURS DE MICRORELATS (les bases les teniu a l'enllaç anterior) i en la realització d'activitats de la seua GUIA DIDÀCTICA. Termini 28 d'abril.

Comprovareu que no hi ha molt de temps. Si esteu interessats podeu escriure els vostres microrelats en un document Drive i compartir-lo amb el professor perquè els valore. Es considerarà un treball voluntari si està ben escrit en valencià.

Ànim!

text predictiu

 

Criteris d'avaluació

IES MARÍA MOLINER             CURS 2016 - 2017

 

 Continguts mínims exigibles:  

Bloc 1. Comunicació oral

 • El text conversacional formal: l’entrevista.

 • El text persuasiu: el discurs oral.

 • El text expositiu: L’exposició oral.

 • El text argumentatiu: enquestes, el debat.

Bloc 2. Comunicació escrita

 • El text narratiu

 • El text descriptiu

 • El text predictiu: les prediccions científiques.

 • els registres lingüístics.

 • El text instructiu: instruccions per a crear.

Bloc 3. Coneixement de la llengua

Gramàtica

 • Els pronoms personals, demostratius, possessius, indefinits, quantitatius

 • Preposicions i conjuncions.

 • L’adverbi.

 • L’oració simple

 • El complement directe i el complement indirecte.

 • El complement circumstancial

 • Combinació de pronoms febles.

 • El verb

Ortografia

 • L’accentuació: l’accent diacrític

 • La dièresi

 • Per què, perquè, per a què. Sinó, si no.

 • La vocal e

 • La vocal o

 • L’apòstrof, la contracció, el guionet,

 • Esse sorda i esse sonora.

 • Grafies: p/b, t/d, c/g a final de paraula; b/v/w

 • Grafies: g/j, tg/tj, x/tx/ig

Lèxic i semàntica

 • Formació de paraules: derivació i composició.

 • Sinonímia i antonímia.

 • Homonímia i polisèmia.

 • Vocabulari de l’àmbit educatiu.

 • Vocabulari de l’àmbit audiovisual.

 • Frases fetes i refranys

Bloc 4. Educació literària

 • El registre literari: els gèneres literaris: poesia, teatre i novel·la

 

Criteris de qualificació

La qualificació estarà relacionada amb el grau d’adquisició per part de l’alumne de les competències establides mitjançant les activitats que es porten a terme. A més cal tindre en compte altres criteris com els següents:

 1. Treball autònom (competències socials):

 • La puntualitat i assistència a classe

 • La preparació per al treball quan el/la professor/a entra a classe

 • Ordre i pulcritud en la presentació de faenes i treballs

 • Cal·ligrafia adequada

 • Revisió del treball abans de donar-lo per finalitzat

 • Interès i motivació

 • Creativitat

 

 1. Proves orals i escrites (competències cognitives):

 • Valoració de l’aprenentatge dels continguts

 • Valoració dels processos seguits i els resultats obtinguts

 • Explicació oral del procediment seguit per a resoldre una activitat amb coherència i adequació

 • Estimació del temps invertit per a resoldre una activitat

   

 1. Activitats TIC (competències tècniques):

 • Ús adient de l’ordinador i alguna altra ferramenta telemàtica en valencià

 • Ús d’internet, de forma responsable i amb ajuda, per a buscar informació senzilla o resoldre una activitat

 

 1. Participació i seguiment de les classes (competències socials):

 • El respecte als companys/es i al professor/a i la col·laboració en la bona marxa de la classe

 • Nivell i qualitat de les intervencions

 • Missatges estructurats

 • Ús de vocabulari adient


 

 1. Treball cooperatiu. Valoració individual i grupal (competències tècniques):

 • Capacitat de treball cooperatiu

 • Grau de comunicació amb els companys

 • Resolució de conflictes

 • Iniciativa

 • Opinió personal del treball i com s’ha portat a terme

 

 1. Dossier de treball individual (competències tècniques):

 • Presentació clara i ordenada

 • Actualitzat

 

Percentatges:

 • Competències socials: 20%

 • Competències tècniques: 20% (Inclosa la lectura obligatòria. La nota de l’avaluació contínua quedarà pendent fins que s’aprove la lectura de cada trimestre.)

 • Competències cognitives: 60% (escrites, 50% i orals, 10%)

A les proves i treballs escrits, s’hi restarà 0,05 punts per falta fins a un màxim de 2 punts.

Lectures obligatòries:

 • Primera avaluació: Konrad, o el xiquet que va eixir d’una llauna de conserves. CHRISTINE NÖSTLINGER. Editorial: Voramar Santillana.

 • Segona avaluació: La guerra dels xiclets. JORDI FOLCK. Ed: La Galera

 • Tercera avaluació: Joan el cendrós. CARLES ALBEROLA. Editorial: Bromera

 

Recuperació de l’assignatura pendent:

 

 1. Per poder recuperar l’assignatura pendent de 1r d’ESO, el departament de valencià considerarà que l’alumnat la recuperarà quan aprove l’avaluació final d’aquest curs en juny. També podrà presentar-se als exàmens de recuperació de pendents en les dates establides pel centre. Cada professor podrà assessorar sobre els criteris i continguts mínims exigibles per a superar aquestes proves.

Especial Joan Pla

Itineraris de lectura 2012

A la recerca de "L'anell del Papa Luna"

Dimarts passat, 15 de maig, va ser un dia intens per als grups de primer d'ESO ja que durant el matí vam participar en una gimcana per Peníscola i a migdia vam gaudir de la visita de Joan Pla, l'autor de la novel·la L'anell del Papa Luna. Amb la gimcana vam reviure els escenaris que apareixen en aquest llibre juvenil i posteriorment, de la mà del mateix escriptor, vam conèixer com va escriure l'obra, ens va resoldre alguns dubtes  i ens parlà de  la seua vida com a escriptor. Al final, Joan Plaencara va tenir temps de signar-nos els seus llibres.

Gimcana1Joan Pla1

 

Més llibres de Joan Pla

EL CLUB LECTOR

- Lectures realitzades pel CLUB LECTOR de segon d'ESO de l'IES Alfred Ayza de Peníscola. Primera i segona avaluació del curs 2011 - 2012 


- FITXA DE LECTURA  Haureu d'emplenar una fitxa com aquesta cada vegada que acabeu de llegir un llibre. Quan feu clic sobre l'enllaç s'obrirà el document però per poder editar-lo haureu de baixar-lo polsant el botó "baixar/download" que trobareu dalt a la dreta.

Després de contestar tots els apartats (fitxat tècnica, literària i interpretativa) podeu imprimir el fitxer o enviar-lo adjunt a l'adreça electrònica: maquesaps gmail com. Recordeu que podeu utilitzar el compte Gmail que utilitzeu en informàtica o creu un compte Gmail nou per treballar en valencià.

Per començar

- Documentació d'inici de curs

- Pàgines d'editorials amb informació sobre llibres de lectura en valencià. (Feu clic sobre els logos):

Edicions bromeraEn aquest enllaç els llibres estan classificats per col·leccions i per edats.

Teniu informació completa de cada obra.

 

Bullent

També teniu totes les col·leccions per edats i si feu clic a l'enllaç de cada llibre també hi ha informació completa.

 

 

Tàndem edicions

 

Accediu al catàleg, seleccioneu literatura infantil i juvenil i l'edat. 

 

 

 

Tabarca

Informació completa de cada llibre en la col·lecció Tabarca juvenil. També diu si és indicat per a primer cicle d'ESO.

 

 

La Galera

Molts llibres. Comproveu si és indicat per a la vostra edat.

Fitxes de reforç

Enllaços per baixar activitats de reforç de llengua:

CLUB LECTOR

Opinions sobre molts llibres de lectors

com tu.