Menu

maquesaps

3r ESO

Ruta de literatura medieval 2016

Aquest enllaç és per baixar-vos el dossier que cal portar durant l'excursió del dia 16 de febrer.

GUIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE LITERATURA MEDIEVAL II

- El treball de la 2a avaluació consistirà en l'elaboració d'una presentació de diapositives Drive compartida entre el grup i el professor.

- Tindrà un mínim de 10 diapositives que serviran de guia per a fer una exposició oral per grups posteriorment.

- Cada alumne, de forma individual, haurà de tindre preparat un guió escrit que aportarà la informació complementària per a exposar oralment la part corresponent del treball.

- El termini per acabar el treball serà el 15 de febrer de 2016

- Els apartats de literatura medieval d'aquest treball són els següents:

0. Presentació del grup i del contingut

1. La lírica culta del segle XV

 • Ausiàs Marc
 • Jordi de Sant Jordi

2. La lírica Satírica

 • Jaume Roig
 • Bernat Fenollar

3. La prosa humanista

 • Joan Roís de Corella

4. La prosa religiosa

 •  Sor Isabel de Villena

5. La novel·la del segle XV

 • Tirant lo Blanc
 • Curial e Güelfa

6. Conclusió i bibliografia / webgrafia.

 

GUIÓ DE TREBALL DE LITERATURA MEDIEVAL I

GUIÓ DE TREBALL DE LITERATURA MEDIEVAL

 

 

 1. Presentació del treball

 2. Context històric i social

 3. Poesia

  1. Temes de la poesia trobadoresca

  2. Trobadors més importants

  3. Comentari d'un poema trobadoresc

 4. Prosa

  1. Introducció de les quatres grans cròniques

  2. Característiques de cada una de les cròniques

  3. Comentari d'un fragment del «Llibre dels feits»

 5. Teatre

  1. Introducció del teatre medieval

  2. Tipus

  3. El Misteri d'Elx

 6. Conclusió

 

 

 

 • Treball de grup de dos a tres persones.

 • Elaborat mitjançant Google Drive.

 • El tipus de document compartit serà Document de Google.

 • Termini per acabar-lo, divendres 19 de novembre de 2015.