Menu

maquesaps

4t ESO

Entrevista radiofònica

Rúbrica d'avaluació, coavaluació i autoavaluació sobre l'entrevista radiofònica.

PDF

PUBLICITAT SOLIDÀRIA

Rúbrica d'avaluació, coavaluació i autoavaluació.

PLANS DE TREBALL 2015-2016

PROGRAMACIÓ D’AULA 4t ESO C

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

 

 

Unitat 1

 

 1. Objectius

• Conéixer la situació històrica, lingüística i cultural del segle XIX i principis del XX. Com també els gèneres literaris d'aquesta època.

• Analitzar els diferents elements de l'oració.

• Diferenciar els conceptes de polisèmia i homonímia, i aprofundir en la precisió lèxica.

• Conéixer els diferents tipus d'abreviacions.

• Identificar les parts d'un text argumentatiu, i aprofundir en la seua utilització.

 

 1. Activitats

 

COMPRENSIÓ LECTORA

 • Pàg. 13: activitats 1, 2, 3, 4, 5 i 7

  GRAMÀTICA: l'oració

 • Pàg. 23: activitats 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27

LÈXIC I SEMÀNTICA: polisèmia, homonímia i precisió lèxica

 • Pàg. 25: activitats 28, 29, 30, 31 i (32 oral)

ORTOGRAFIA: les abreviacions

 • Pàg. 27: activitats 34, 35, 36, 37 i 38

EXPRESSIÓ ESCRITA I ORAL: l'argumentació

 • Redacció sobre els refugiats de Síria.

 

TREBALL REDACCIÓ

 • (l'activitat es fa de manera individual, primer a la llibreta i després es presenta en un full en blanc) (20-25 línies)

 

 

 1. Planificació

 2. Data de lliurament del Treball de Redacció: Dimarts, 22 de setembre

 3. Data de finalització del Pla de Treball: Dm., 1 d'oct.

 4. Control i presentació de la llibreta corregida: Dimarts, 6 d'octubre

2013 Any Estellés

PortadaEstells_web

Aquest any 2013 commemorem vint anys de la mort del poeta valencià Vicent Andrés Estellés. La fundació Bromera ha publicat una guia didàctica que aprofitarem per a complementar l'estudi de la seua biografia d'entre altra informació interessant que hi conté, com per exemple el poema "Assumiràs la veu d'un poble", informació bibliogràfica i múltiples enllaços a entrevistes o poemes musicats.

Cal fer clic sobre la imatge per baixar el document.

"Allò que val és la consciència

de no ser res si no s'és poble"

Presentació Drive

A continuació teniu una presentació del professor Antoni de la Torre que us facilita les instruccions per utilitzar el Google Drive. Vosaltres ja en sou usuaris i domineu l'edició de documents Drive. Per tant, podeu avançar fins a la diapositiva 23 on comença a explicar com funciona la PRESENTACIÓ DRIVE. Recordeu que serà l'instrument amb què complementareu la vostra exposició oral sobre els treballs dels monuments immaterials de la humanitat als territoris de parla catalana.

 

Dia de tramuntana

ACTIVITAT:

Anàlisi de la coherència del text de la pàgina 134 del llibre de text. 

Es tracta d'un fragment de El quadern gris de Josep Pla.

En l'extensió aproximada d'una pàgina, màxim una pàgina, introduireu la vostra anàlisi de la coherència parlant de l'autor i de l'obra d'aquest fragment (gènere i tipus de text). A més de tenir en compte tots els elements que calen per comentar la coherència; Recordeu:

 • Tema
 • Isotopia
 • Títol
 • Estructura
 • Idees principals (resum)
 • Progressió temàtica
 • Personatges
 • Temps
 • Espai

Tot això ha d'estar amanit (explicat) amb una bona dosi de connectors, amb les vostres paraules (sense copiar ni apegar) i sense faltes d'ortografia. Ja sabeu que compartireu aquesta activitat amb el Drive perquè puga revisar faltes. En cas de trobar cap mot clau mal escrit deixaré de revisar l'activitat fins que ho corregiu.

COMENTARI DE TEXT

alt

 

Comencem

IES EL QUINT - Riba-roja de Túria

COMENTARI DE TEXT

Treball individual sobre un fragment de l'obra L'escanyapobres de Narcís Oller.

L'extensió del treball serà aproximadament d'un full amb un interlineat d'1,5 i una font arial de 12 si es fa amb ordinador. De fet caldria enviar-lo en un fitxer adjunt a l'adreça electrònica de maquesaps o compartir el document mitjançant Google Drive. L'assumpte sempre tindrà el grup escrit així: 4t A o 4t B seguit dels mots claus "Comentari Oller" i el nom vostre.

L'estructura del comentari serà la típica d'un text expositiu on hi haurà un paràgraf introductori de l'autor, l'obra i el tema concret del fragment. La següent part serà el desenvolupament format per diversos paràgrafs on s'hi exposarà l'anàlisi de contingut i estructura del fragment. Entre d'altres qüestions caldrà comentar breument el tipus de text i l'estructura o parts d'aquest, l'argument, l'anàlisi dels personatges, tipus de narrador, espai i temps. Tot això amb l'ajut de referències i exemples extrets del text. Per acabar, caldrà una conclusió en què una part serà un resum de tot el comentari i l'altra serà una breu valoració el menys compromesa possible.

Per descomptat, el vostre comentari estarà escrit en la varietat estàndard, net de faltes i totalment cohesionat per l'ús de molts connectors.

El verb

LA CONJUGACIÓ VERBAL


Feu clic sobre la imatge per accedir al conjugador verbal

FULLET INFORMATIU

El treball sobre el fullet informatiu consistirà en realitzar un tríptic per informar sobre els premis Alfred Ayza del curs 2010 - 2011. La  portada d'aquest fullet tindrà les característiques d'un text publicitari ja que serà propaganda institucional sobre aquests premis. La resta del fullet aportarà la informació necessària per tal de poder participar-hi. El vostre objectius és que aquesta informació siga el més atractiva i original possible.

BASES ACTUALITZADES PER AL CURS 2011

Ací teniu la mostra del fullet del curs passat com a exemple: Fullet 2009 - 2010

L'AGENDA PERSONAL

Com podeu comprovar els vostres blocs ja no tornaran a aparèixer en aquesta pàgina. Ja han estat avaluats durant la primera avaluació i a partir d'ara ja és assumpte vostre esborrar-los o mantenir-los.

LA LLENGUA DE PERE. DICTAT

Consulteu

alt